SameSite=Lax
top of page

Produk di bawah India MTCTE Fasa V (29-Jun-2023)


Sebagai lanjutan daripada Pengujian dan Pensijilan Peralatan Telekomunikasi di bawah fasa berbeza rejim MTCTE (2017), penyerahan permohonan dan tarikh pensijilan wajib untuk produk (ER) yang diliputi di bawah Fasa V MTCTE dimaklumkan seperti di bawah:

  • Penerimaan permohonan di portal MTCTE: w.e.f: 01.07.2023.

  • Pensijilan menjadi Mandatori: w.e.f: 01.07.2024.

Senarai produk (ER) yang diliputi di bawah Fasa V MTCTE dengan penerimaan laporan ILAC sehingga 30.06.2024 daripada negara perkongsian bukan sempadan untuk parameter teknikal sahaja adalah seperti berikut:


1. Stesen Pangkalan untuk Rangkaian Selular 5G. 2. Teras 5G. 3. Hipervisor. 4. Sistem Geganti Radio Tetap E-band. 5. Peralatan Akses Aplikasi Berbilang Perkhidmatan Tertumpu (C-MSAAE). 6. Terminal IP. 7. Kotak Atas Set Hibrid.


Peringatan: Pada tarikh permohonan laporan ujian, kesahihan laporan/keputusan ujian yang diluluskan oleh makmal asing yang diperakui oleh penandatangan ILAC dari negara perkongsian bukan sempadan untuk parameter teknikal sahaja hendaklah sekurang-kurangnya dua tahun mengenai produk di atas (ER) .

Comments


bottom of page