SameSite=Lax
top of page

BOTSWANA:PANDUAN KELULUSAN JENIS BOCRA 2023 (2023-Feb.-27)BOCRA (Pihak Berkuasa Kawal Selia Komunikasi Botswana) mengubah suai panduan kelulusan jenis sebelumnya untuk mendedahkan pelarasan yang boleh mempengaruhi peruntukan sebelumnya. Oleh itu, BOCRA dan pihak berkepentingan kelulusan telah mengadakan bengkel untuk meminda garis panduan khalayak sasaran di Botswana seperti berikut.


1. Ambil perhatian bahawa dalam Bahagian V Peraturan-Peraturan ACT 2022 secara jelas dan rasmi memerlukan penguatkuasaan peruntukan kelulusan ini. 2. Tukang baiki yang berasal dari tempatan dituntut. 3. Pengimport tempatan yang memegang lesen pengedar amat diperlukan dalam peraturan baharu untuk membolehkan pengimportan peralatan radio. 4. Sebelum mana-mana peralatan radio yang diperakui diimport oleh pengimport tempatan yang memegang lesen pengedar, ia mesti mempunyai lesen radio spektrum. 5. Pihak berkuasa BOCRA telah menyesuaikan harga baharu supaya caj perkhidmatan untuk kos yang berkaitan juga akan diubah.

Comments


bottom of page